Dodaj do koszyka
Dom to dobro, opieka, miłość. Stop przemocy wobec dzieci – ulotka

Dom to dobro, opieka, miłość. Stop przemocy wobec dzieci – ulotka edukacyjno-profilaktyczna

Dom to dobro, opieka, miłość. Stop przemocy wobec dzieci – ulotka edukacyjno-profilaktyczna tłumaczy, czym są prawa dziecka. Informuje, że dziecka nie wolno
krzywdzić, zaniedbywać, należy mu zapewnić opiekę. Dziecko ma również
prawo do rozwoju, czy zabawy. Broszura zachęca do tego, aby zgłaszać
akty przemocy.

Jak wykorzystać? Przekazać pedagogom, psychologom oraz policjantom.
Pedagog może ją wręczyć podczas rozmowy z uczniem, na zajęciach dotyczących przemocy. Ulotkę można rozłożyć w miejscach uczęszczanych przez dzieci tj. biblioteka, dom kultury. Na ulotce jest miejsce na pieczątkę np. MOPS-u, ośrodka terapeutycznego.

Dla kogo? Dzieci (od 9. roku życia)

Format: A4 składane do DL (harmonijka)

Cena: 1,07 PLN brutto/szt.