Dodaj do koszyka
Cyberprzemoc - scenariusze zajęć

Cyberprzemoc – scenariusze zajęć

Opis: Cyberprzemoc – scenariusze zajęć to przygotowane 2 gotowe konspekty lekcji przeznaczone dla prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Są one odpowiednio powiązane z kartami pracy dla młodzieży w ramach kampanii Przemoc Boli. Cyberprzemoc. Karty pracy są niezbędne do przeprowadzenia zajęć według scenariusza. Dzięki nim w prosty i przystępny sposób można przeprowadzić spotkanie o tematyce cyberprzemocy.

Cyberprzemoc – scenariusze zajęć – autor

Mariusz Nowicki – psycholog, pedagog, absolwent UAM w Poznaniu. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, pracował z dziećmi w wieku przedszkolnym, z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych, także z dziećmi przebywającymi w placówce opiekuńczo-wychowawczej i ich rodzinami. Pracuje z dorosłymi jako psycholog i trener, prowadząc grupy edukacyjne i grupy wsparcia, również dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Jest autorem materiałów profilaktycznych przygotowanych w ramach kampanii Przemoc boli oraz Narkotyki? To mnie nie kręci! skierowanej do młodzieży.

Cyberprzemoc – scenariusze zajęć – cele:

 refleksja nad obecnością cyberprzemocy w otoczeniu uczniów,
 poszerzenie wiedzy uczniów na temat różnych form cyberprzemocy,
 wzbudzenie wśród uczniów świadomości, że cyberprzemoc w swych różnych formach jest niezgodna z prawem,
 udzielenie wsparcia ofiarom cyberprzemocy, poprzez wskazanie na odpowiedzialność sprawcy,
 ostrzeżenie uczniów przed nieintencjonalnym przekraczaniem przepisów prawa,
 wymiana opinii i doświadczeń, kształtowanie umiejętności dyskusji,
 wzmacnianie więzi w grupie, tworzenie sieci wsparcia,
 poszerzanie wśród uczniów wiedzy na temat sposobów reagowania na cyberprzemoc, wskazanie źródeł informacji i pomocy w przypadku zetknięcia się z tym zjawiskiem.

Karty pracy niezbędne do realizacji lekcji według scenariusza zajęć:

Cyberprzemoc. Zapobiegam - karta pracy

Cyberprzemoc. Zapobiegam – karta pracy dla uczniów

Cyberprzemoc. Umiem rozpoznać. Wiem jak reagować - karta pracy

Cyberprzemoc. Umiem rozpoznać. Wiem jak reagować – karta pracy dla uczniów

 

 

 

 

 

 

Dla kogo? Uczniowie szkoły podstawowej (6-7 klasa), gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Jak wykorzystać? Cyberprzemoc – scenariusze zajęć warto przekazać nauczycielom, pedagogom, psychologom, funkcjonariuszom policji przeprowadzającym zajęcia wśród młodzieży na temat cyberprzemocy.

Format: A4 (8 stron)

Cena: 10 PLN brutto/szt.

Zobacz również kurs internetowy dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów o cyberprzemocy – Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z Internetu.