Dodaj do koszyka
Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola - plakat edukacyjny

Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola – plakat edukacyjny

Na plakacie Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola znajdują się informacje przypominające podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, np. przechodzenie przez drogę na zielonym świetle, noszenie elementów odblaskowych, używanie kasku rowerowego; wyjaśnia znaczenie najważniejszych znaków drogowych.

DLA KOGO? Dzieci (5-7 lat)

FORMAT: B3

JAK WYKORZYSTAĆ? Plakat można wykorzystać podczas zajęć z dziećmi dotyczących bezpiecznego zachowania na drodze. Wykorzystując grafiki na plakacie można zapoznać uczniów ze znaczeniem wybranych znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, widoczności na drodze. Plakat można powiesić w szkolnym lub przedszkolnym korytarzu, w bibliotece, domu kultury.

CENA: 5 PLN brutto (szt.)