Dodaj do koszyka
Alkohol niszczy rodzinę. Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej. Czym jest DDA? – ulotka profilaktyczna dla dorosłych

Alkohol niszczy rodzinę. Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej. Czym jest DDA? – ulotka profilaktyczna dla dorosłych

Alkohol niszczy rodzinę. Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej. Czym jest DDA? – ulotka profilaktyczna dla dorosłych tłumaczy, czym jest syndrom DDA (dorosłe dzieci alkoholików). Terminem tym określa się zespół cech i schematów działań, które powstały w wyniku dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym. Są to m.in.: nieumiejętność skutecznej komunikacji i rozwiązywania problemów, podwyższony poziom stresu, skłonność do zaburzeń lękowych i depresji, większe ryzyko popadnięcia w alkoholizm, trudności w nawiązywaniu intymnych relacji.

Z materiału dowiemy się jak wygląda podział ról w rodzinie alkoholowej oraz jakie cechy i zachowania przyjmują członkowie rodziny, w tym dzieci (w ulotce przedstawiono przykładowy model rodziny alkoholowej z podziałem na role). Materiał zachęca do podjęcia terapii, w momencie kiedy nie możemy wyjść poza schematy przekazane w dzieciństwie.

Jak wykorzystać? Przekazać ośrodkom pomocy społecznej, zespołom interdyscyplinarnym, policjantom, psychologom. Materiał można rozdysponować podczas zajęć terapeutycznych prowadzonych z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu (grupy AA, DDA). Ulotkę warto przekazać szkołom ponadpodstawowym, gdzie prowadzone są lekcje na temat planowania rodziny itp.

Dla kogo? Młodzież szkół ponadpodstawowych, dorośli

Format: format A4 składany do DL

Cena: 1,07 PLN brutto/szt.