Dodaj do koszyka
Alkohol niszczy rodzinę. Czym jest DDA? – plakat profilaktyczny dla dorosłych

Alkohol niszczy rodzinę. Czym jest DDA? – plakat profilaktyczny dla dorosłych

Alkohol niszczy rodzinę. Czym jest DDA? – plakat profilaktyczny dla dorosłych tłumaczy, czym jest syndrom DDA (dorosłe dzieci alkoholików). Terminem tym określa się zespół cech i schematów działań, które powstały w wyniku dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym. Są to m.in.: nieumiejętność skutecznej komunikacji i rozwiązywania problemów, podwyższony poziom stresu, skłonność do zaburzeń lękowych i depresji, większe ryzyko popadnięcia w alkoholizm, trudności w nawiązywaniu intymnych relacji. Plakat zachęca do terapii, jeśli nie potrafimy wyjść poza schematy wyuczone w dzieciństwie.

Jak wykorzystać? Przekazać ośrodkom pomocy społecznej, zespołom interdyscyplinarnym, policjantom, psychologom. Materiał można rozdysponować podczas zajęć terapeutycznych prowadzonych z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu (grupy AA, DDA).

Dla kogo? Dorośli

Format: format B3

Cena: 5 PLN brutto/szt.