Dodaj do koszyka
Alkohol niszczy marzenia. Pomyśl, zanim spróbujesz. Skutki zachowań ryzykownych – ulotka profilaktyczna dla młodzieży (14+)

Alkohol niszczy marzenia. Pomyśl, zanim spróbujesz. Skutki zachowań ryzykownych – ulotka profilaktyczna dla młodzieży (14+)

Alkohol niszczy marzenia. Pomyśl, zanim spróbujesz. Skutki zachowań ryzykownych – ulotka profilaktyczna dla młodzieży (14+) tłumaczy:

 czym jest alkohol i w jaki sposób może zmienić nasze zachowanie,
 na jakie ryzyko (w oparciu o statystyki) narażona jest młodzież po spożyciu alkoholu,
 w jakich sytuacjach nie można w ogóle pić alkoholu, np. prowadzenie samochodu, ciąża, pływanie,
 że picie alkoholu nie czyni człowieka dorosłym – o dojrzałości świadczy odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Jak wykorzystać? Przekazać szkołom (nauczyciele, pedagog, psycholog), bibliotekom, domom kultury, policjantom. Materiał można rozdysponować podczas zajęć prowadzonych wśród młodzieży w szkole (np. o planowaniu rodziny, zdrowym trybie życia, odpowiedzialności). Ulotka może też uatrakcyjnić zajęcia i wykłady policjantów na temat przestępczości wśród młodzieży, demoralizacji, czy zachowań ryzykownych, eksperymenotwania z używkami.

Dla kogo? Młodzież (+14)

Format: A4 składany do DL

Cena: 1,07 PLN brutto/szt.