Dodaj do koszyka
Alkohol niszczy marzenia. Pomyśl, zanim spróbujesz – plakat profilaktyczny dla młodzieży

Alkohol niszczy marzenia. Pomyśl, zanim spróbujesz – plakat profilaktyczny dla młodzieży

Alkohol niszczy marzenia. Pomyśl, zanim spróbujesz – plakat profilaktyczny dla młodzieży tłumaczy, że picie alkoholu nie czyni człowieka dorosłym – o dojrzałości świadczy odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Jak wykorzystać? Przekazać szkołom (nauczyciele, pedagog, psycholog), bibliotekom, domom kultury, policjantom. Plakat można rozwiesić w korytarzu lub szkolnej klasie.

Dla kogo? Młodzież

Format: B3

Cena: 5 PLN brutto/szt.