Dodaj do koszyka

Alkohol niszczy – 1/4 pakietu

Zestaw materiałów edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych podejmujący temat uzależnienia od alkoholu, wpływu alkoholu na zdrowie psychiczne i fizyczne, wpływu alkoholu na zachowania ryzykowne.

ALKOHOL NISZCZY RODZINĘ

Problem alkoholizmu rodziców oraz jego wpływu na dorastające dzieci jest tematem wielu badań naukowych. Musimy zdać sobie sprawę, że choroba alkoholowa jest problemem nie tylko osoby uzależnionej. Jej skutki emocjonalne i psychiczne wpływają na pozostałych członków rodziny, szczególnie na dzieci.
Bardzo ważną rolę w każdej rodzinie odgrywają wzorce i rytuały. Głównym ich zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz kształtowanie przyszłych postaw w dorosłym życiu.

W rodzinie alkoholowej rytuały i wzorce są zaburzone – mają charakter bardziej restrykcyjny, w większości są motywowane chęcią przetrwania i obrony. Dzieci przyjmują w nich najczęściej role: „bohatera”, „kozła ofiarnego”, „zagubionego dziecka”, „maskotki”. W zależności od odgrywanej roli kształtują w sobie mechanizmy i strategie zachowań dających poczucie złudnego bezpieczeństwa. Wchodząc w dorosłość zabierają ze sobą cały bagaż doświadczeń. Cechuje je w różnym stopniu syndrom DDA (dorosłe dzieci alkoholików).
Terminem tym określa się zespół cech i schematów działań, które powstały w wyniku dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym. Są to m.in.: nieumiejętność skutecznej komunikacji i rozwiązywania problemów, podwyższony poziom stresu, skłonność do zaburzeń lękowych i depresji, większe ryzyko popadnięcia w alkoholizm, trudności w nawiązywaniu intymnych relacji.

Materiały:
1. Alkohol niszczy rodzinę. Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej. Czym jest DDA? – ulotka profilaktyczno-edukacyjna dla dorosłych (format A4 składany do DL) – 100 sztuk
2. Alkohol niszczy rodzinę. Czym jest DDA? – plakat edukacyjno-profilaktyczny dla dorosłych (format B3) – 3 sztuki

Alkohol niszczy rodzinę. Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej. Czym jest DDA? – ulotka profilaktyczna dla dorosłychAlkohol niszczy rodzinę. Czym jest DDA? – plakat profilaktyczny dla dorosłych

Czego dowiemy się z materiałów?
 czym jest syndrom DDA,
 jak wygląda podział ról w rodzinie alkoholowej oraz jakie cechy i zachowania przyjmują członkowie
rodziny (przedstawimy przykładowy model rodziny alkoholowej z podziałem na role),
 jak wzorce i rytuały z dzieciństwa kształtują zachowania w dorosłym życiu,
 kiedy udać się do specjalisty i poprosić o pomoc.
ALKOHOL NISZCZY ZDROWIE

W Polsce alkohol jest bardzo łatwy do zdobycia. Jego kupno ogranicza głównie wiek. Można go nabyć w wielu miejscach i za stosunkowo niewielką cenę. Pijemy go z wielu powodów: na imprezach, z przyjaciółmi, dla odprężenia, podczas weekendu, po pracy, bo lubimy. Często nie zastanawiamy się nad negatywnymi konsekwencjami jego spożycia. Potęguje to fakt, że skutki picia alkoholu (psychiczne
i zdrowotne) są często odwleczone w czasie.

Materiały:
3. Alkohol niszy zdrowie. Wpływ alkoholu na zdrowie psychiczne i fizyczne – ulotka profilaktyczna dla młodzieży (18+) i dorosłych (format A4 składany do DL) – 100 sztuk
4. Alkohol niszczy zdrowie. Nie truj mózgu, używaj! – plakat profilaktyczno-edukacyjny dla młodzieży (format B3) – 3 sztuki

Alkohol niszy zdrowie. Wpływ alkoholu na zdrowie psychiczne i fizyczne – ulotka profilaktyczna dla młodzieży (18+) i dorosłychAlkohol niszczy zdrowie. Nie truj mózgu, używaj! – plakat profilaktyczny dla młodzieży

Czego dowiemy się z materiałów?
 czym jest standardowa dawka czystego alkoholu,
 jakiego limitu alkoholu nie należy przekraczać,
 w jakich sytuacjach całkowicie zrezygnować z picia alkoholu (np. ciąża, prowadzenie samochodu itp.),
 jak alkohol wpływa na nasz organizm (uszkodzenia mózgu, zwiększone ryzyko raka i chorób serca),
 jak często poddawać się badaniom profilaktycznym.
ALKOHOL NISZCZY MARZENIA

Według badania ESPAD (2015) napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży. Inicjację alkoholową miało już za sobą ponad 83,8% gimnazjalistów z klas trzecich oraz 95,8% uczniów drugiej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Pomimo zauważalnego spadku spożycia alkoholu wśród gimnazjalistów (2003 – 92,5% badanych przynajmniej raz w życiu piło alkohol) nadal jego spożycie w tej grupie wiekowej jest bardzo wysokie. Alkohol, oprócz oczywistego negatywnego wpływu na organizm młodego człowieka, zwiększa liczbę podejmowanych zachowań ryzykownych u nastolatków w stanie nietrzeźwym, np. prowadzenie samochodu, pływanie na otwartych wodach, prowokowanie lub udział w napaściach lub bójkach (w tym napaściach seksualnych), konfliktów z prawem lub innych zachowań mogących skończyć się nawet śmiercią.

Materiały:
5. Alkohol niszczy marzenia. Pomyśl, zanim spróbujesz. Skutki zachowań ryzykownych – ulotka profilaktyczno-edukacyjna dla młodzieży (14+) (format A4 składany do DL) – 100 sztuk
6. Alkohol niszczy marzenia. Pomyśl, zanim spróbujesz – plakat profilaktyczny dla młodzieży (format B3) – 3 sztuki

Alkohol niszczy marzenia. Pomyśl, zanim spróbujesz. Skutki zachowań ryzykownych – ulotka profilaktyczna dla młodzieży (14+)Alkohol niszczy marzenia. Pomyśl, zanim spróbujesz – plakat profilaktyczny dla młodzieży

Czego dowiemy się z materiałów?
 czym jest alkohol i w jaki sposób może zmienić nasze zachowanie,
 na jakie ryzyko (w oparciu o statystyki) narażona jest młodzież po spożyciu alkoholu,
 w jakich sytuacjach nie można w ogóle pić alkoholu, np. prowadzenie samochodu, ciąża, pływanie,
 że picie alkoholu nie czyni człowieka dorosłym – o dojrzałości świadczy odpowiedzialność za
podejmowane decyzje.
ALKOHOL NISZCZY ŻYCIE

W 2018 roku w Polsce zgłoszono 31 674 wypadki drogowe mające miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu. W wypadkach drogowych zginęły 2 862 osoby i 37 359 zostało rannych (w tym 10 963 ciężko). Z winy pijanych kierowców doszło do 1 614 wypadków, w których zginęły 203 osoby, a rannych zostało 1 965 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami, kierujący pod działaniem alkoholu
stanowili 5,9%. Spowodowanie wypadku samochodowego, zwłaszcza takiego, w którym zginął człowiek lub doznał on ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, jest przeżyciem traumatycznym dla sprawcy wypadku, jego rodziny oraz rodziny poszkodowanego. Bezpośrednią konsekwencją każdego wypadku jest reakcja okołourazowa – narastające poczucie winy, pojawiające się napady lękowe oraz zaburzenia po stresie traumatycznym.

Materiały:
7. Alkohol niszczy życie. Zanim wsiądziesz do samochodu – pomyśl! Prowadzę? Nie piję! – ulotka profilaktyczno-edukacyjna dla dorosłych (18+) (format A4 składany do DL) – 100 sztuk
8. Alkohol niszczy życie. Zanim wsiądziesz do samochodu – pomyśl! Prowadzę? Nie piję! – plakat edukacyjno-profilaktyczny dla dorosłych (format B3) – 3 sztuki

Alkohol niszczy życie. Zanim wsiądziesz do samochodu – pomyśl! Prowadzę? Nie piję! – ulotka profilaktyczna dla dorosłychAlkohol niszczy życie. Zanim wsiądziesz do samochodu – pomyśl! Prowadzę? Nie piję! – plakat profilaktyczny dla dorosłych

Czego dowiemy się z materiałów?
 jaki jest stosunek polskiego prawa do kierowania samochodem po alkoholu; rozróżnienie stanu
po spożyciu alkoholu i stanu nietrzeźwości;
 co grozi kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu;
 jakie są reakcje psychologiczne, emocjonalne, społeczne po spowodowaniu wypadku drogowego.
MATERIAŁY DLA SPRZEDAWCÓW I WYRÓŻNIENIA:

9. Certyfikat dla instytucji3 sztuki
10. Plakat dla sprzedawców alkoholu (format A4) – 5 sztuk
11. Zawieszka profilaktyczna na butelkę1 zestaw (100 sztuk)

Poproszę dowód! - plakat dla sprzedawców alkoholuEdukacyjna zawieszka na butelkę

Alkohol niszczy – adresaci:

–  uczniowie szkół podstawowych (14+) oraz szkół ponadpodstawowych
–  osoby dorosłe dorastające w rodzinie alkoholowej (DDA)
–  kierowcy
–  osoby dorosłe (konsumenci alkoholu)
–  sprzedawcy alkoholu

Jak wykorzystać?  Materiały w zależności od tematyki przekazać szkołom, bibliotekom, domom kultury, ośrodkom pomocy społecznej, domom poprawczym, szpitalom, aptekom, sprzedawcom alkoholu. Nauczyciel może zorganizować zajęcia wśród młodzieży na temat zdrowego trybu życia. Materiały mogą również rozdysponować wśród młodzieży funkcjonariusze policji, strażnicy miejscy, np. na zajęciach dotyczących zachowań ryzykownych i czynów karalnych (odpowiedzialność karna nieletnich). Materiały dla kierowców można rozdawać podczas festynów i pikników rodzinnych, podczas kontroli drogowych. Ulotki i plakaty dotyczące syndromu DDA warto rozdysponować podczas spotkań terapeutycznych (DDA. AA).

Cena: 540 PLN brutto/szt. (1/4 pakietu)