Dodaj do koszyka
Alkohol i papierosy – scenariusz zajęć dla nauczycieli

Alkohol i papierosy – scenariusz zajęć dla nauczycieli

Opis: Alkohol i papierosy – scenariusz zajęć dla nauczycieli zawiera przykładowy zestaw lekcji z młodzieżą na temat szkodliwości alkoholu i papierosów. W broszurze poruszone zostały również tematy: szkodliwości biernego palenia, spożywania alkoholu oraz palenia papierosów przez kobiety w ciąży. Na zajęciach młodzież zdobędzie również rzetelną wiedzę na temat e-papierosów.

Spis scenariuszy:
– Scenariusz 1 – Jestem silny – nie palę
Adresaci: młodzież gimnazjalna, VII-VIII klasa SP
Cele:
1) Zapoznanie ucznia z przejściowymi i trwałymi skutkami palenia papierosów,
2) Poznanie substancji zawartych w papierosie i e-papierosie i ich wpływu na organizm człowieka,
3) Skłonienie uczniów do refleksji o prawie do ochrony własnego zdrowia,
4) Stworzenie uczniom możliwości do dzielenia się własna wiedzą,
5) Kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów
Materiały:
– arkusze szarego papieru, kolorowe kartoniki, materiały do wykonania plakatów
Materiały dodatkowe:
– Ulotka Nie eksperymentuję! Alkohol i papierosy to trucizna
– Ulotka (karta pracy) Ile kosztuje palenie? 

– Scenariusz nr 2 – Nie eksperymentuję. Alkohol to trucizna
Adresaci: młodzież gimnazjalna, VII-VIII klasa SP
Cele:
1) Zapoznanie ucznia ze skutkami spożywania i nadużywania alkoholu,
2) Doskonalenie umiejętności skutecznego odmawiania,
3) Skłonienie uczniów do refleksji o prawie do ochrony własnego zdrowia,
4) Kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów
Materiały:
– minisonda (załącznik scenariusza)
– schemat rozwiązywania problemu (załącznik scenariusza)
– 3 arkusze papieru
– kolorowe flamastry
Materiał dodatkowy:
– Ulotka Nie eksperymentuję! Alkohol i papierosy to trucizna

– Scenariusz nr 3 – Chcę być odpowiedzialną mamą!
Adresaci: uczennice 3 klasy GIM oraz szkoły ponadpodstawowej
Cele:
1) Uświadomienie konsekwencji spożywania alkoholu w ciąży,
2) Zapoznanie się z informacjami dotyczącymi alkoholowego zespołu płodowego (FAS) i FTS – płodowego zespołu tytoniowego,
3) Uświadomienie konieczności odpowiedzialnego zachowania w ciąży
Materiały:
– duże arkusze papieru
– nożyczki
– klej
– kolorowe flamastry
– wycinki z gazet i inne
– karta pracy z sylwetką człowieka (załącznik scenariusza)
Materiał dodatkowy:
Ulotka W ciąży mądrze decyduję o przyszłości dziecka 

JAK WYKORZYSTAĆ? Scenariusze przekazać psychologom, nauczycielom, pedagogom, którzy mogą przeprowadzić z młodzieżą ciekawe zajęcia na temat profilaktyki nikotynowej i alkoholowej. Do scenariusza warto dokupić ulotki profilaktyczne dotyczące szkodliwości papierosów i alkoholu.

FORMAT: A4

Adresaci: gimnazjaliści, VII-VIII klasa SP

DLA KOGO? Nauczyciele, pedagodzy, psychologowie

CENA: 15 PLN brutto (szt.)

Do scenariusza przygotowaliśmy materiały uzupełniające, które pomogą przeprowadzić kompleksowe zajęcia na temat alkoholu i papierosów wśród młodzieży. Kliknij w obrazki i zobacz materiały.

Nie eksperymentuję! Alkohol i papierosy to trucizna - ulotka

E-papierosy – ulotka

Ile kosztuje palenie? - karta pracy

Papierosy – karta pracy

ulotka alkohol i papierosy w ciazy

FAS/FTS – ulotka

Alkohol i uzależnienie - ulotka

Uzależnienie – ulotka

Alkohol i papierosy - audycje edukacyjne

Audycje o alkoholu

Papierosy, nie dziękuję, nie śmierdzę - plakat

Papierosy – plakat

Nie ekperymentuję - plakat edukacyjny

Papierosy – plakat

FASD i FTS - plakat edukacyjny

FAS i FTS – plakat

plakat palisz ty pale ja

Bierne palenie – plakat