Dodaj do koszyka

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018 – cały pakiet

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2018 – CAŁY PAKIET

Instytucje/gminy, które chcą uczestniczyć w diagnozie społecznej dla uczniów,  podczas składania zamówienia muszą wpisać w polu uwagi: KOD ODSU18 – chcę brać udział w diagnozie społecznej. Decyzja o uczestnictwie w diagnozie nie jest wiążąca. Można ją zmienić przed startem diagnozy.

Zachowaj Trzeźwy Umysł to zestaw materiałów profilaktyczno-edukacyjnych zaadresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Hasło tegorocznej kampanii:
AUTOPORTRET – Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję!– czyli o budowie poczucia własnej wartości

CELE GŁÓWNE KAMPANII:

1. Wspieranie budowy poczucia własnej wartości.
2. Nauka samooceny, doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia.
3. Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży.
4. Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych
5. Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.

CELE DODATKOWE KAMPANII

1. Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz pracy zespołowej.
2. Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
3. Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

REALIZACJA CELÓW I ZAŁOŻEŃ KAMPANII POZWOLI:

  • wzmocnić proces edukacyjny i wychowawczy w szkołach,
  • przeciwdziałać niepożądanym zachowaniom ryzykownym,
  • wspierać rozwój dzieci i młodzieży,rozwijać umiejętności zdrowego spędzania czasu,
  • motywować dzieci i młodzież do samorozwoju i rozwoju dojrzałej osobowości.

Pakiet bazowy kampanii ZTU® 2018 zawiera:

1. Karta pracy dla uczniów w wieku 6–9 lat „Lubię siebie, bo jestem wyjątkowy!” – poprzez ćwiczenia rozwija u dziecka poczucie własnej wartości, kształtuje umiejętności funkcjonowania w grupie oraz więzi przyjaźni. Format: A4 do A5. Nakład: 300 sztuk.
2. Karta pracy dla uczniów w wieku 6–9 lat „Jaki jestem – jaka jestem?” – poprzez ćwiczenia kształtuje postawy samoakceptacji, zaspokaja potrzeby ekspresji. Format: 2/3 A4. Nakład: 300 sztuk.
3. Karta pracy dla uczniów w wieku 10–12 lat „Poznaję siłę pozytywnego myślenia!” – poprzez ćwiczenia uczy rozróżniać stany emocjonalne, promuje pozytywne myślenie jako jeden z czynników chroniących przed alkoholem i innymi używkami. Format: A4 do A5. Nakład: 300 sztuk.
4. Karta pracy dla uczniów w wieku 10–12 lat „Pomagając innym, staję się lepszym!” – poprzez ćwiczenia rozwija pozytywne cechy charakteru, zwraca uwagę na znaczenie empatii w życiu człowieka, uczy również nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami. Format: 2/3 A4. Nakład: 300 sztuk.
5. Karta pracy dla uczniów w wieku 13–16 lat „Najtrudniej poznać siebie!” – na podstawie ćwiczeń buduje pozytywny obraz własnej osoby, uświadamia powinność dostrzegania swoich mocnych stron. Format: A4 do A5. Nakład: 300 sztuk.
6. Karta pracy dla uczniów w wieku 13–16 lat „Akceptuję siebie!” – poprzez ćwiczenia kształtuje umiejętność pozytywnej autoanalizy, rozwija umiejętności pokonywania przeszkód. Format: 2/3 A4. Nakład: 300 sztuk.
7. Ulotka profilaktyczno-konkursowa dla wszystkich uczniów „autoportret” – informuje o konkursach, promuje hasło kampanii. Format: A4. Nakład: 300 sztuk.
8. Ulotka edukacyjna dla rodziców „Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?” – zwraca uwagę na pozytywny wpływ budowania poczucia własnej wartości na rozwój emocjonalny dziecka. Format: A4 do A5. Nakład: 150 sztuk.
9. Ulotka edukacyjna dla rodziców „Poczucie własnej wartości kluczem do szczęścia!” – utrwala zasady budowania własnej wartości, pomaga pogłębiać więzi z dzieckiem . Format: A4 do A5. Nakład: 150 sztuk.
10. Dyplom dla uczniów aktywnie biorących udział w wydarzeniach realizowanych w ramach kampanii. Format: A4. Nakład: 100 sztuk.
11. Gadżet – naklejka z kalendarzem. Format: 1/3 A4. Nakład: 200 sztuk.
12. Scenariusze zajęć dla nauczycieli – pomoc edukacyjna dla realizatorów kampanii, zawiera krok po kroku opis ćwiczeń do wykonania z uczniami na kartach pracy. Format: A4 (ok. 16 stron). Nakład: 8 sztuk.
13. Certyfikat dla nauczycieli i pedagogów zaangażowanych w realizację kampanii – warto nimi uhonorować koordynatorów ZTU. Format: A4. Nakład: 30 sztuk.
14. Zestaw plakatów profilaktyczno-konkursowych (3 rodzaje po 8 sztuk) – świetne, wyraziste plakaty wspierające przekaz kampanii. Format: B3. Nakład: łącznie 24 sztuki.
15. Plakat na imprezy lokalne – mniejszy, poręczniejszy format do powieszenia w gablocie, sprawdza się idealnie jako zaproszenie na festyn czy zawody. Format: B3. Nakład: 8 sztuk.
16. Foliowa torba z logo kampanii – w takiej reklamówce można przekazać materiały do szkół. Nakład: 8 sztuk.
17. Certyfikat dla samorządu (1 szt.) – miasta i gminy zostaną uhonorowane certyfikatem za zaangażowanie w kampanię. Format: A4. Wysyłka certyfikatu w sierpniu 2018.
18. Certyfikat dla osób i instytucji wspierających lokalnie kampanię zachowaj Trzeźwy umysł – osoby i instytucje realizujące kampanię zostaną uhonorowane dodatkowym certyfikatem. Format: A4. Nakład: 8 sztuk. Wysyłka certyfikatów w sierpniu 2018.
19. Informator o kampanii – kompendium terminów oraz podstawowych informacji o ZTU 2018 wraz z formularzem do uhonorowania certyfikatami (pozycja 18.) osób lub instytucji wspierających akcję. Format A3 do A4.
20. Zegar ścienny – kolorowy, pamiątkowy z logo kampanii, idealny do powieszenia w biurze, klasie lub jako prezent. Nakład: 1 szt.
21. Przewodnik „Ogólnopolska Diagnoza społeczna uczniów” – zawiera wszystkie informacje niezbędne do prze-prowadzenia w szkołach badań ankietowych. Format: A4. Nakład 8 sztuk. Wysyłka przewodnika w sierpniu 2018 zgodnie z harmonogramem badań.

Badanie ankietowe dla dzieci:
W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017 proponujemy ogólnopolską diagnozę społeczną wśród uczniów.

KOSZTY I WARUNKI UDZIAŁU W BADANIACH:

OPCJA BEZPŁATNA: warunkiem skorzystania z bezpłatnej diagnozy społecznej jest uczestnictwo gminy w kampanii ZTU 2018 (wpisanie w formularz zamówienia  kodu ODSU18) oraz kontynuacja uczestnictwa w ZTU w roku 2019 (również poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z wpisanym kodem do końca marca 2019).

OPCJA PŁACĘ 50%: samorząd uczestniczy w kampanii ZTU w 2018 roku, realizuje badania jesienią 2018 roku, jednak nie bierze udziału w kolejnej edycji kampanii. Ponosi wówczas koszt 50% za udział i przygotowanie raportu końcowego w wysokości 1230 PLN brutto.

OPCJA PŁACĘ 100%: samorząd, który chce wziąć udział jedynie w badaniach – bez realizacji kampanii ZTU – może zgłaszać się do 31 sierpnia 2018 roku. Badania realizowane są do końca grudnia 2018 roku. Warunkiem otrzymania raportu końcowego jest zapłata 100% wartości badania, czyli kwoty 2460 PLN brutto.

Pełna oferta kampanii znajduje się na stronie:
www.trzeźwyumysł.pl