Dodaj do koszyka

Razem raźniej – edukacyjna karta pracy (ZTU)

Opis: W karcie pracy uczeń zapozna się z dwiema historiami: Oskara i Rafała. Na podstawie ich życia będzie musiał wypisać cechy charakterystyczne dla negatywnej i pozytywnej grupy rówieśniczej. Celem zadania jest m.in.: kształtowanie postawy empatii i zrozumienia, uwrażliwienie na potrzebę przynależności do pozytywnych grup rówieśniczych.

JAK WYKORZYSTAĆ? Przekazać nauczycielom, pedagogom, którzy mogą przeprowadzić ciekawe zajęcia z dziećmi. Materiał jest uzupełnieniem zajęć prowadzonych wg scenariusza „Razem raźniej”. Scenariusz jest szóstym modułem publikacji Scenariusze do kart pracy. Materiał można rozdsyponować podczas festynów. Młodziez może rozwiązać zadania podczas zajęć integracyjnych.
Scenariusze do kart pracy

FORMAT: 2/3 A4

CENA: 0,70 PLN brutto (szt.)

Dla kogo? Gimnazjaliści