Dodaj do koszyka
Przemoc boli. Cyberprzemoc - materiały edukacyjne

Przemoc boli. Cyberprzemoc – materiały edukacyjne (pół pakietu)

PRZEMOC BOLI. CYBERPRZEMOC – MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA DZIECI, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

Materiały Przemoc boli 2017/2018 to  zestaw edukacyjno-profilaktyczny odnoszący się do zjawiska, jakim jest przemoc rówieśnicza, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy. W skład pakietu wchodzą: karty pracy dla uczniów, scenariusze zajęć dla nauczycieli, audycje edukacyjne, ulotki edukacyjne dla rodziców, plakaty, certyfikaty.

PRZEMOC BOLI. CYBERPRZEMOC – cele zajęć:

 refleksja nad obecnością cyberprzemocy w otoczeniu uczniów,
 poszerzenie wiedzy uczniów na temat różnych form cyberprzemocy,
 wzbudzenie wśród uczniów świadomości, że cyberprzemoc w swych różnych formach jest niezgodna z prawem,
 udzielenie wsparcia ofiarom cyberprzemocy, poprzez wskazanie na odpowiedzialność sprawcy,
 ostrzeżenie uczniów przed nieintencjonalnym przekraczaniem przepisów prawa,
 wymiana opinii i doświadczeń, kształtowanie umiejętności dyskusji,
 wzmacnianie więzi w grupie, tworzenie sieci wsparcia,
 poszerzanie wśród uczniów wiedzy na temat sposobów reagowania na cyberprzemoc, wskazanie źródeł informacji
i pomocy w przypadku zetknięcia się z tym zjawiskiem.

JAK WYKORZYSTAĆ? Przemoc boli. Cyberprzemoc – materiały edukacyjne dla dzieci można wykorzystać podczas zajęć szkolnych z uczniami dotyczących cyberprzemocy. Materiały dla rodziców podczas zajęć edukujących (pedagogizacja), na zebraniach z rodzicami. Warto rozdysponować je podczas festynów i pikników rodzinnych.

DLA KOGO? Dzieci, młodzież, dorośli

Cena: 922,50 PLN brutto

W skład połowy pakietu Przemoc boli. Cyberprzemoc – materiały edukacyjne wchodzą następujące publikacje:

  1. Cyberprzemoc. Umiem rozpoznać! Wiem jak reagować! – karta pracy dla młodzieży – 200 szt. – ZOBACZ OPIS
  2. Cyberprzemoc. Zapobiegam! – karta pracy dla młodzieży – 200 szt. – ZOBACZ OPIS
  3. Nie karm trolla. Przemoc boli – plakat profilaktyczny – 4 szt. – ZOBACZ OPIS
  4. Cyberprzemoc. Niby wirtualna, a prawdziwie boli – plakat profilaktyczny – 4 szt. –  ZOBACZ OPIS
  5. Cyberprzemoc. Wiedzieć, by chronić! – ulotka dla rodziców – 200 szt. – ZOBACZ OPIS
  6. Cyberprzemoc. Znać prawo, by walczyć! – ulotka dla rodziców – 200 szt. – ZOBACZ OPIS
  7. Scenariusze do kart pracy – 4 szt. – ZOBACZ OPIS
  8. Audycje edukacyjne „Cyberprzemoc” na płycie CD – 4 szt. – ZOBACZ OPIS
  9. Certyfikat dla koordynatora – 4 szt. – ZOBACZ OPIS
  10. Certyfikat dla szkoły/instytucji – 4 szt. – ZOBACZ OPIS
Zobacz również kurs internetowy dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów o cyberprzemocy – Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z Internetu.