Dodaj do koszyka
Przemoc boli 2018/2019 - audycje edukacyjne o przemocy rówieśniczej

Przemoc boli 2018/2019 – audycje edukacyjne o przemocy rówieśniczej

Przemoc boli 2018/2019 – audycje edukacyjne o przemocy rówieśniczej. Poruszają tematykę przyjaźni, dobrych uczynków, rodzajów przemocy oraz sposobów ich zapobiegania. Są zaadresowane do młodszych dzieci oraz młodzieży.

Jak wykorzystać? Przekazać szkołom, przedszkolom, bibliotekom, domom kultury, świetlicom środowiskowym. Audycje mogą stanowić wprowadzenie do dyskusji na temat zapobiegania przemocy, rozwiązywaniu konfliktów, tworzenia więzi i trwałych przyjaźni.

Format:  4 audycje na płycie CD (plik mp3 i wav), czas trwania audycji: ok. 5 minut

Dla kogo? Dzieci (4-7 lat), młodzież

Cena: 10 PLN brutto/szt.

Zobacz również kurs internetowy dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów – Przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży