Dodaj do koszyka
Narkotyki? To mnie nie kręci - materiały edukacyjne dla nauczycieli

Narkotyki? To mnie nie kręci – materiały edukacyjne (2017/2018) – 1/4 pakietu

NARKOTYKI? TO MNIE NIE KRĘCI – MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA NAUCZYCIELI, UCZNIÓW, RODZICÓW

Materiały Narkotyki? To mnie nie kręci! 2017/2018 to  zestaw edukacyjno-profilaktyczny odnoszący się do używania substancji psychoaktywnych (dopalacze, narkotyki). W skład pakietu wchodzą: karty pracy dla uczniów, scenariusze zajęć dla nauczycieli, audycje edukacyjne, ulotki edukacyjne dla rodziców, plakaty, certyfikaty.

NARKOTYKI? TO MNIE NIE KRĘCI! – cele zajęć:

› poszerzenie wiedzy uczniów na temat dopalaczy i ich negatywnego działania,
› zachęcenie uczniów do refleksji nad własnym stosunkiem do dopalaczy oraz
nad sensem korzystania z nich,
› urealnienie posiadanych informacji, będących często powtarzanymi mitami na
temat dopalaczy,
› dostarczenie uczniom informacji o tym, na co zwracać uwagę oraz w jaki sposób
reagować w nagłych sytuacjach ryzykownych a także w sytuacji odczuwanego
niepokoju związanego z używaniem substancji psychoaktywnych,
› wypracowanie gotowych procedur dla możliwych sytuacji zagrażających zdrowiu,
a w skrajnych przypadkach nawet życiu młodych ludzi,
› zapoznanie uczniów z pojęciem zasobów, przegląd zasobów, które sprzyjają
dojrzałości, wzmacniają poczucie własnej wartości, kształtują odporność na
niekorzystne wpływy,
› zachęcenie uczniów do przeprowadzenia analizy własnych wartości i obecnych
celów działania a także poszerzanie ich wiedzy o tym, jak jest się postrzeganym
przez innych,
› wzmacnianie więzi w grupie, tworzenie sieci wsparcia.

JAK WYKORZYSTAĆ? Narkotyki? To mnie nie kręci! – materiały edukacyjne można wykorzystać podczas zajęć szkolnych z młodzieżą dotyczących substancji psychoaktywnych (dopalacze, narkotyki) oraz zajęć edukujących rodziców (pedagogizacja), na zebraniach z rodzicami. Warto rozdysponować je podczas festynów i pikników rodzinnych.

DLA KOGO? Dzieci, młodzież, dorośli

Cena: 492 PLN brutto

W skład 1/4 pakietu Narkotyki? To mnie nie kręci! – materiały edukacyjne o dopalaczach i narkotykach wchodzą następujące publikacje:

  1. Prosto do celu! Nie daj się oszukać po drodze! – karta pracy dla młodzieży – 100 szt. – ZOBACZ OPIS
  2. Dopalacze. Narkotyki. Nie daj się skusić! – karta pracy dla młodzieży – 100 szt. – ZOBACZ OPIS
  3. Dopalacze! Testowane na Tobie! – plakat profilaktyczny – 2 szt. – ZOBACZ OPIS
  4. Dopalacze? Kręci nas życie, nie narkotyki! – plakat profilaktyczny – 2 szt. –  ZOBACZ OPIS
  5. Jak rozpoznawać? Jak reagować? – ulotka dla rodziców – 100 szt. – ZOBACZ OPIS
  6. Narkotyki? Dopalacze? Dlaczego? Co? Jak? Kto? – ulotka dla rodziców – 100 szt. – ZOBACZ OPIS
  7. Scenariusze do kart pracy – 2 szt. – ZOBACZ OPIS
  8. Audycje edukacyjne „Narkotyki i dopalacze” na płycie CD – 2 szt. – ZOBACZ OPIS
  9. Certyfikat dla koordynatora – 2 szt. – ZOBACZ OPIS
  10. Certyfikat dla szkoły/instytucji – 2 szt. – ZOBACZ OPIS
Zobacz również kurs internetowy dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów o substancjach psychoaktywnych – Substancje psychoaktywne w szkole i wśród uczniów, metody wczesnej interwencji