Dodaj do koszyka
Narkotyki? Dopalacze? Jak rozpoznać? Jak reagować? - ulotka dla rodziców

Narkotyki? Dopalacze? Jak rozpoznać? Jak reagować? – ulotka dla rodziców

Opis: Z materiału Narkotyki? Dopalacze? Jak rozpoznać? Jak reagować? dorośli dowiedzą się m.in. jakie są psychiczne i fizyczne objawy przyjmowania dopalaczy lub narkotyków. Będą mieli również okazję zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy osobie, u której występuje podejrzenie zatrucia substancją psychoaktywną. Ulotka zawiera również wskazówki, do kogo zwrócić się o pomoc, gdy dziecko ma problem z substancjami psychoaktywnymi.

Jak wykorzystać? Ulotkę Narkotyki? Dopalacze? Jak rozpoznać? Jak reagować? – przekazać nauczycielom, pedagogom. Ulotki można rozdysponować podczas spotkań z rodzicami, zajęciach pedagogizujących. Materiał można przekazać również do Ośrodków Pomocy Społecznej.

Dla kogo? Dorośli (rodzice)

Format: A4 składane do DL (harmonijka)

Cena: 0,96 PLN brutto/szt.

Zobacz również kurs internetowy dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów o substancjach psychoaktywnych – Substancje psychoaktywne w szkole i wśród uczniów, metody wczesnej interwencji.