Dodaj do koszyka
Dopalacze? Narkotyki? Nie daj się skusić! - karta pracy dla młodzieży

Dopalacze? Narkotyki? Nie daj się skusić! – karta pracy dla młodzieży

Opis: Materiał Dopalacze? Narkotyki? Nie daj się skusić!  pomaga utrwalić wiedzę na temat dopalaczy, zdobytą na zajęciach o tej tematyce. Młodzież ma za zadanie wskazać, do kogo warto się zwrócić o pomoc w przypadku kłopotów związanych
z użyciem substancji psychoaktywnych oraz zwraca uwagę na problem eksperymentowania, wyjaśnia dlaczego młodzi ludzie to robią i jakie niebezpieczeństwa są z tym związane. Karta pracy została przygotowana jako uzupełnienie Scenariusza zajęć o substancjach psychoaktywnych. W scenariuszu znajdują się podpowiedzi i przykładowe rozwiązania. Materiał można rozdysponować również samodzielnie. Wówczas uczeń dowie się, czym są dopalacze, oraz do kogo się zgłosić jeśli my lub nasi znajomi mają problem z dopalaczami.

Jak wykorzystać? Kartę pracy Dopalacze? Narkotyki? Nie daj się skusić! należy przekazać nauczycielom, pedagogom prowadzącym w szkołach zajęcia na temat substancji psychoaktywnych. Materiał można rozdysponować podczas festynów, pikników rodzinnych.

Format: A4 składane do DL (harmonijka)

Dla kogo? Uczniowie 6-7 klasy SP, gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Cena: 0,96 PLN brutto/szt.

Zobacz scenariusz zajęć przygotowany do karty pracy.

Narkotyki? To mnie nie kręci! - scenariusze zajęć (2017/2018)

Zobacz również kurs internetowy dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów o substancjach psychoaktywnych – Substancje psychoaktywne w szkole i wśród uczniów, metody wczesnej interwencji.