Dodaj do koszyka

Dobrze, że jesteś – edukacyjna karta pracy

Opis: W karcie pracy uczeń ma za zadanie wypisać swoje mocne strony i zalety oraz pokazać co jest dla niego ważne w otaczającym świecie. Celem zadania jest wzmocnienie samoakceptacji i poczucia własnej wartości, dostrzeganie pozytywnych cech u siebie i innych, zaspokojenie potrzeb akceptacji.

JAK WYKORZYSTAĆ? Przekazać nauczycielom, pedagogom, którzy mogą przeprowadzić ciekawe zajęcia z dziećmi. Materiał jest uzupełnieniem zajęć prowadzonych wg scenariusza „Dobrze, że jesteś”. Scenariusz jest piątym modułem publikacji Scenariusze do kart pracy. Materiał można rozdsyponować podczas festynów. Młodziez może rozwiązać zadania podczas zajęć integracyjnych.
Scenariusze do kart pracy

FORMAT: A5

CENA: 0,96 PLN brutto (szt.)

Dla kogo? Gimnazjaliści